Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Fredensborg Kommune

De frivillige hjælpere og deres aktiviteter.

Enkelte af laugets medlemmer er frivillige hjælpere. 

Gruppen af  frivillige hjælpere mødes (når man kan og vil)
Højsager Mølle hver torsdag kl. ca. 10 til ca. 12, og ved
Karlebo Mølle hver tirsdag kl. ca. 13 til ca. 15 
Kik gerne forbi, men der er ingen omvisning

Der udføres forefaldende arbejder med vedligeholdelse af møllerne og omgivelserne, herunder smøring,
tjek af kiler, samt at dreje vingerne, helst ved vindens hjælp, ellers ved håndkraft. 

Endeligt, og ikke uvæsentligt; vi hygger os sammen og lærer hinanden og møllerne bedre at kende. 

Nogle af de frivillige hjælpere forestår også formidling ved afviklingen af såvel officielle arrangementer, som reserverede gruppe besøg.
Alle møllelaugets medlemmer er meget velkommen til at give en hånd med som frivillige hjælpere.
Lige nu er der i alt 17 frivillige, ved de to fredede møller i Fredensborg Kommune.


 Det kræver ikke forhåndskendskab at blive frivillig, bare interesse og lysten til at indgå i et fællesskab, hvor samværet med de andre frivillige, og møllernes gæster, vil give dig nogle dejlige dage på møllebakkerne. Du lærer lidt efter lidt gennem sidemandsoplæring

De frivillige kan fungere som møllepassere, der tager sig af det mere tekniske, og køre med møllerne, eller forestå omvisninger, og herunder fortæller møllernes historie og om, hvilken betydning vind- og vandmøller, samt møllere, har haft i fortidens samfund. 

Alle frivillige med ledsagere mødes til hyggeligt samvær, en eller to gange om året. 
Ved disse møder kan der være planlagt forskellige uddannelsesmæssige tiltag.
Alle frivillige får mulighed for at deltage i de halvårlige Nordsjællandske fællesmøder, hvor der  udveksles erfaringer og vi lære af hinanden.


Lidt historisk:
De frivillige hjælpere videreførte det arbejde, den oprindelige møllegruppe under Lokalhistorisk Forening for Fredensborg - Humlebæk kommune udførte. 
Den oprindelige gruppe blev startet i 1985 og stoppede da møllelauget tog over i 2012.

 

22.02.24