Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Fredensborg Kommune

De frivillige hjælpere og deres aktiviteter.

Enkelte af laugets medlemmer er frivillige hjælpere. 

Gruppen af  frivillige hjælpere mødes (når man kan og vil) i øjeblikket hver torsdag 
hhv. ved Højsager Mølle kl. ca. 10 til ca. 13 og ved Karlebo Mølle kl. ca. 15 til ca. 17 
Kik gerne forbi, men der er ingen omvisning

Der udføres forefaldende arbejder med vedligeholdelse af møller og omgivelser, herunder smøring, tjek af kiler samt vingedrejning. 

Endeligt og ikke uvæsentligt; vi hygger os sammen og lære hinanden og møllerne bedre at kende. 

De frivillige hjælpere forestår også omvisninger ved afviklingen af officielle arrangementer ved møllerne, herunder reserverede grupperundvisninger.
Alle møllelaugets medlemmer er meget velkommen til at give en hånd med som frivillige hjælpere.

Se billeder fra en arbejdsdag på møllen


Opgaverne for de frivillige
Det kræver ikke forhåndskendskab at blive frivillig, bare interesse og lysten til at indgå i et fællesskab, hvor samværet med møllernes gæster og de andre frivillige vil give dig nogle dejlige dage på møllebakkerne.

Nogle af de frivillige kan fungere som møllepassere. 
De forestår det mere tekniske og skal nu også lære at køre med møllerne, så der kan produceres mel på de gamle kværne. 

Alle frivillige kan gennem sidemandsoplæring få indblik i, hvordan de gamle vindmøller er konstrueret og hvordan de fungerer, så de bl.a. kan forestå omvisninger, og herunder fortæller møllernes historie og om hvilken betydning vind- og vandmøller, samt møllere, har haft i fortidens samfund. 

Alle frivillige med ledsagere mødes til hyggeligt samvær et par gange om året. 
Ved disse møder kan der være planlagt forskellige uddannelsesmæssige tiltag som f.eks.:
- repetition af førstehjælp og hjertemassage
- at binde knob og stik
- at betjene sikkerhedsudstyret korrekt
.

Alle frivillige kan deltage i de halvårlige fællesmøder med møllepassere fra andre Nordsjællandske møller for at udveksle erfaringer og lære af hinanden.

Lige nu er der i alt 12 frivillige som stiller deres arbejdskraft til rådighed og hjælper med til at levendegøre og vedligeholde et stykke kulturhistorie for møllens gæster. 


Lidt historisk:
De frivillige hjælpere viderefører det arbejde den oprindelige møllegruppe under Lokalhistorisk Forening for Fredensborg - Humlebæk kommune udførte. 
Denne gruppe blev startet i 1985 og stoppede da møllelauget tog over i 2012.

En del af de frivillige har deltaget i forskellige kurser og møder med henblik på at kunne passe og betjene  møllerne rigtigt. bl.a. har de:

- været "erhvervspraktikanter" ved  Frilandsmuseets Møllerlaug og dermed lært meget om mølledrift.
- gennemgået et
kursus i betjening af møller, afholdt af Dansk Møller Forening.
-
været samlet til sikkerhedsinstruktion ved Karlebo Mølle 
- deltaget i et kursus i formaling af korn, afholdt ved Frilandsmuseet.
- deltaget i
Dansk Møller Forenings bildekursus  ved Højsager Mølle 
  (bilde = at "opfriske" rillerne i møllestenene)
- deltaget i halvårlige fællesmøder for de Nordsjællandske møller hvert år siden 2014, dog ikke i 2021
- været på studietur til møller på Lolland og Langeland, samt til Havnemøllens produktionsanlæg i Malmö

til forsiden

01.08.22