Historiske møllers venner
Fredensborg Møllelaug
Fredensborg Kommune

Referater fra bestyrelsesmøder  

På bestyrelsesmødet den 7.oktober 2021 blev det vedtaget at lægge bestyrelsesreferaterne her på hjemmesiden.
Referaterne dækker ikke alt bestyrelsesmarbejdet, idet meget foregår via mails mellem møderne.

                Luk op som pdf-fil ved at klikke på linket:

2021: 

 referat af bestyrelsesmødet 7.oktober 2021  


   

11.10.2021


til forsiden