Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Fredenborg Kommune

Højsager Mølle set fra Nord

Lidt om Højsager Mølles historie

1870 For en pris af 6.500,- kr. opførete møllebygger Steen fra Helsingør Højsager Mølle for gårdejer Jørgen Petersen, ”Lundegaard”, Højsager, der indsatte sin søn, parcellist Jens Jørgensen, som bestyrer og møller. 

1892 blev møllen solgt til møllersvend H. C. Petersen.

1902 bygger H. C. Petersen en magasinbygning og en høkerforretning til møllen. Møllen forsynes med klapvinger og vindrose. 
Der blev anskaffet en lokomobil,
så møllen også kunne male korn i stille vejr.
Den blev i 1910 erstattet af en petroleumsmotor. 
I perioden 1919 til 1923 er der 3 forskellige ejere.

1923 efter en kort periode som møllersvend overtog Hans Marius Madsen møllen
Han og hans familie varetog såvel mølle som høkerbutik i 37 år, en periode hvor mølleriet trivedes. 
Der blev
installeret en dieselmotor til erstatning for petroleumsmotoren.
Dieselmotoren er desværre senere fjernet.

1953 blev filmen 'Den Gamle Mølle På Mols' optaget i og omkring møllen.

 

Også senere har møllen været at se i flere film – og børne-tv udsendelser.  

1959
blev møllen fredet bl.a. som følge af en stor indsats fra forfatteren Knud Rasmussen, der boede nær møllen. 
Se mere om fredningen i linket her.


1960
køber møllebygger Holger Christensen fra Fredensborg møllen.
Ved møllen blev der
foruden høkerbutikken også drevet foderstofhandel.

Det økonomiske grundlag og møllens efterhånden dårligt tilstand gjorde, at
Holger Christensen blev den sidste rigtige møller på Højsager
Også det, at flere gårde havde fået elektricitet, og dermed også egen kværn på gården, var med til at fjerne grundlaget for mølleriet.

1973 købes møllen af 
Bevaringsforeningen Fredensborg og denne forening gjorde et stort arbejde for at få møllen restaureret. 
Der blev solgt postkort med tegneren Ib Andersens tegninger af møllen og
møllevenner kunne købe en ”kobberspån” for mindst 50 kr. for at samle penge ind til restaureringen. 
Desværre blev mølleboligen og høkerbutikken også frasolgt
for at skaffe midler til restaureringen
På trods af at der
samlet blev brugt 115.000 kr. og en masse frivillige arbejdstimer, var restaureringen slet ikke færdig.

9.juni 1
979 forærede foreningen derfor møllen til Fredensborg-Humlebæk kommune, som påtog sig at videreføre restaureringen med bl.a. nye sejlførende vinger og nye spåner på møllekroppen. Desværre blev de omkringliggende driftsbygninger med magasin, værksted og maskinhus m.v. som ikke var med i fredningen, revet ned. 
Denne proces stod på i flere år, frem til selve
møllen endelig var totalt restaureret.
 
  
12.oktober 1985 kan møllen endelig genindvies som museumsmølle , og hermed er et stykke kulturhistorie bevaret som et samlingssted for kommunens indbyggere.

Nogle frivillige oprettede Højsager Møllegruppe under Lokalhistorisk Forening.
Gruppen
har, ud over opsyn med møllen, også medvirket til at lave talrige arrangementer for såvel voksne som børn.

1999
for at markere 150-året for grundloven af 1849, uddelte Folketinget 275 egetræer, der blev hentet af tre unge fra hver af landets kommuner. 

Den daværende Fredensborg-Humlebæk kommune valgte at plante deres eksemplar ved Højsager Mølle. 
Borgmester John Hemming plantede træet, og i forbindelse med plantningen blev der afholdt et stort arrangement med medvirken af bl.a. , Fredensborg-Humlebæk byorkester, Sletten sangkor og Fredensborg Amatørscene

2002
måtte det konstateres, at der var behov for den helt store renovering, idet der bl.a. var konstateret brud på den tandkrans møllehatten hviler på. 
Hele
møllehatten måtte ned, en ny tandkrans støbes og lægges op og samtidig blev vindrosen restaureret med nye planker og tandhjul. 
Møllegruppens frivillige stod for maling af hat og vinger, og de fortsatte med maling af møllekroppen, samt kalkning m.v., så møllen igen kunne stå fuldt restaureret i sommeren 2003.

2005 Under stormen i januar mister møllen sine vinger,
men allerede i august samme år, står møllen atter fuldt funktionsdygtig med nye vinger.

2009 kunne der af sikkerhedsmæssige årsager ikke køres med møllen, idet den ikke bremsede ordentligt ned. Persen (bremsen) blev ordnet.

2010 i marts måned sprængte et gearhjul af støbejern i krøjeværket. 
Møllehatten tøjres for at undgå havari. Det defekte hjul blev taget ned og sendt til reparation
.

spraengt-hjul.jpg (337136 byte)

2011 fik vi endelig repareret de forskellige defekter, og der blev sat centralsmøring på krøjeværket, så vi nu var klar til at køre med møllen.
Desværre gik det ikke som ønsket, for det viste sig, at bjælkerne i møllehatten på grund af slid, stødte på tandkransen, så hatten slet ikke kunne dreje rundt. 
Der blev også konstateret en svampeskade i lejet under vingeakslen og i vingerne. 
Hatten blev tøjret igen, og vingerne på vindrosen blev demonteret.

2.marts 2012 Blev Fredensborg Møllelaug stiftet
Lauget er en støtteforening for de to fredede møller Højsager Mølle og Karlebo Mølle.
Enkelte laugsmedlemmer indgår som frivillige og afløser såvel den gamle møllegruppe ved Højsager Mølle som de frivillige fra Karlebo Lokalhistoriske Forening, der havde passet på Karlebo Mølle

2012 Kommunen og forsikringen har fundet midler til en total renovering, som kan genskabe den historiske Højsager Mølle. 
Efter aftale med Kulturstyrelsen vil møllen igen få klapvinger som den havde fra 1902 og frem til ca. 1972.

august 2013
Reparationerne var gennemført og vingerne lå klar hos møllebyggeren
, hvis firma stor for arbejdet. 
Under en efterkontrol af møllehattens funktion før vingerne skulle monteres blev det opdaget, at hele møllen var skæv. 
Årsagen var, at den bærende konstuktion var så rådden at møllen straks måtte skilles i tre dele for ikke af vælte.

2017 Efter godt 3 års venten blev fundamentet endelig færdigrestaureret, bl.a. med helt ny fodrem og broloft.
Mllekroppen og møllehatten står dog stadig på jorden. Vingerne venter også på at komme til møllen. 

2018 Efter at Møllelauget havde fået tilsagen om støtte fra såvel Louis-Hansens Fond som fra Augustinusfonden på samlet 800.000,- skaffede Kommunen de resterende midler til, at arbejdet kunne fortsætte. 
I efterårets og vinterens løb blev fundament, møllekrop og møllehat igen forenet, og renoveringen i form af udskiftning af  råd-angrebne bjælker og oplægning af en ny spåndækning. 

2019
Der monteres en ny kværn, vingerne bliver monteret og hele mølleværket bliver gået efter og bragt i funktionsduelig stand

til forsiden

181210