Fredensborg Møllelaug
Historiske møllers venner
Fredenborg Kommune

Oplev naturen fra Højsager Møllebakke

Fodring af rovfugle i vinterhalvåret.

Fra møllebakken ved Højsager Mølle er det muligt at følge store fugletræk.
Tidligere kunne opleve at mange forskellige rovfugle samles omkring Fredsgaarden, der ligger ca. 550 meter i vestlig retning, når ejeren dér lagde foder ud. Desværre er der nu nye ejere, som ikke fodrer jævnligt. 

10.08.01 fyrtræet.JPG (379564 byte)

Enestående udsigt og spændende naturpleje

Ved en stor indsats fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg afdeling har vi fået frilagt Højsager Mølle og den enestående udsigt. 
Træer og buske er blevet fældet, brændenælder, gederams og opvækst af hyld og slåen er bliver ryddet.

Vi håber at kunne genskabe det oprindelige plantedække.
Planter, der har ligget som frø i jorden i mange år, f.eks. valmuer og kongelys, spirer frem.
På længere sigt vil overdrevs - arter som gul snerre, blåklokke, håret høgeurt, almindelig røllike og mark-frytle spredes hertil fra vejkanten neden for møllebakken.

Men det tager tid – dog ser vi allerede nu efter kun få år, mange tegn på at det vil lykkes:

HøstBorst- Leontodon autumnalis.JPG (371393 byte) Lanset-vejbred-Plantago lanceolata.JPG (365117 byte) Almindelig røllike Achilla millefolium.JPG (2619362 byte)

Høst-Borst (Leontodon autumnalis) / Lanset-vejbred (Plantago lanceolata) / Almindelig røllike (Achilla millefolium)

   Håret høgeurt befriet for bynke.JPG (372407 byte)

Håret høgeurt (Pilosella officinarum) befriet for bynke

Har du lyst til at være med til at lave naturpleje ved Højsager Mølle eller andre steder i Fredensborg Kommune, finder du naturfrednings-foreningen via deres hjemmeside.

til forsiden